Bảng giá cá hồi tuần này

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 30 năm 2021 (từ 20/7/2021 đến 26/7/2021)

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 30 năm 2021 (từ 20/7/2021 đến 26/7/2021)

Công ty Cổ phần FiveTC thông báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy   STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ I Cá hồi nhập khẩu Nauy tươi (Bảo quản từ 0 độ C đến -4 độ C) 1 Mua nguyên...

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 29 năm 2021 (từ 13/7/2021 đến 19/7/2021)

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 29 năm 2021 (từ 13/7/2021 đến 19/7/2021)

Công ty Cổ phần FiveTC thông báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy   STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ I Cá hồi nhập khẩu Nauy tươi (Bảo quản từ 0 độ C đến -4 độ C) 1 Mua nguyên...

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 28 năm 2021 (từ 6/7/2021 đến 12/7/2021)

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 28 năm 2021 (từ 6/7/2021 đến 12/7/2021)

Công ty Cổ phần FiveTC thông báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy   STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ I Cá hồi nhập khẩu Nauy tươi (Bảo quản từ 0 độ C đến -4 độ C) 1 Mua nguyên...

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 27 năm 2021 (từ 28/6/2021 đến 5/7/2021)

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 27 năm 2021 (từ 28/6/2021 đến 5/7/2021)

Công ty Cổ phần FiveTC thông báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy   STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ I Cá hồi nhập khẩu Nauy tươi (Bảo quản từ 0 độ C đến -4 độ C) 1 Mua nguyên...

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 26 năm 2021 (từ 21/6/2021 đến 27/6/2021)

Báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy tuần 26 năm 2021 (từ 21/6/2021 đến 27/6/2021)

Công ty Cổ phần FiveTC thông báo giá cá hồi nhập khẩu Nauy   STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ I Cá hồi nhập khẩu Nauy tươi (Bảo quản từ 0 độ C đến -4 độ C) 1 Mua nguyên...